Vulmproepox IH

Vulmproepox IH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmenty, plnivá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Náter odporúčame aplikovať na betónové povrchy staré minimálne 7 dní s obsahom vlhkosti maximálne 35 % a zároveň aj na nezaizolované povrchy. Náter je veľmi húževnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických prípravkov a saponátových roztokov. Jeho využitelnosť je vhodná najmä v priestorch veľkých priemyselných hál, na betón, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty, normálne až silne nasiakavé podklady. Silná mechanická a chemická odolnosť vydrží vysoké zaťaženie v skladoch, výrobných prevádzkach, garážach a pod. Náter je vhodné aplikovať v interiéri aj exteriéri.

Charakteristika:

 • dobrá UV stabilita
 • jednoduchá údržba a aplikácia
 • výborná krycia schopnosť
 • vysoká odtrhová pevnosť
 •  použitelnosť v interiéri aj exteriéri
 • húževnatý a tvrdý povrch
 • dobrá mechanická a chemická odolnosť
 • dobré protišmykové vlastnosti
 • odolnosť proti prenikaniu kvapalín
 • prídržnosť aj k mierne mastným povrchom
 • možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
 • veľmi nízke VOC a emisie
 • takmer bez zápachu

Súbory na stiahnutie

SK | EN | RU